بدینوسیله به اطلاع کلیه بسیجیان می رساند اولین رزمایش شباب استانی در تاریخ ۱۷/۰۵/۹۵ به مدت سه روز در محور های عملیاتی ذیل برگزار می گردد.

۱-  ساعت شروع رزمایش ساعت ۸ صبح روز یک شنبه ۱۷/۰۵/۹۵ و پایان رزمایش ساعت ۱۹ روز سه شنبه همزمان با پایان جلسه تالار گفتمان خواهد بود.

۲-  مدیران شباب نواحی زیرساخت ها و اقدامات لازم را جهت حضور تمام بسیجیان در رزمایش فراهم نمایند.

محور های عملیاتی رزمایش

روز اول : یکشنبه  ۱۷/۰۵/۹۵

فعال سازی نقاط اتصال به شباب

 1.   حضور در محل رده
 2. ورود به سایت رزمایش خراسان جنوبی به آدرس tt.khj.bsj
 3. تکمیل فرم خواسته شده

روز دوم رزمایش:  دوشنبه  ۱۸/۰۵/۹۵ 

سامانه های سازمانی

 1.   حضور در محل رده
 2.    درج خبر رزمایش در سایت عملکردی رده
 3.   ارسال نامه به سامانه مکاتبات رزمایش به آدرس tt@khj.bsj
 4. ورود به سایت رزمایش خراسان جنوبی به آدرس tt.khj.bsj
 5. تکمیل فرم خواسته شده

روز سوم رزمایش: سه شنبه ۱۹/۰۵/۹۵ 

شبکه سازی و تالار گفتمان

 1.   حضور در محل رده
 2.   ورود به سایت رزمایش خراسان جنوبی
 3.  تکمیل فرم و ارسال موارد خواسته شده
 4. حضور در جلسه تالار گفتمان در ساعت ۱۸ (آنلاین)

(جلسه تالار گفتمان از ساعت ۹صبح به صورت آفلاین باز می باشد)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :