بازدید از حلقه حضرت رقیه (س)پایگاه ام ابیها حوزه حضرت نرجس سلام الله علیها

بازدید از حلقه حضرت رقیه (س)پایگاه ام ابیهادر تاریخ 1397/01/29ساعت 16توسط حجه الاسلام خاکی مسئول معاونت تعلیم وتربیت انجام شدسرگروه خانم مطهره صالحی نسب سطح حلقه ویژه واین حلقه در رده سنی نوجوان می باشد.   

بازدید از حلقه حضرت رقیه (س)پایگاه ام ابیهادر تاریخ 1397/01/29ساعت 16توسط حجه الاسلام خاکی مسئول معاونت تعلیم وتربیت انجام شدسرگروه این حلقه خانم مطهره صالحی نسب سطح حلقه ویژه ودر رده سنی نوجوان می باشد.   

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :