بازدید از حلقات پایگاه شهید جان احمدی روستای گل

بازدید از حلقات پایگاه شهید جان  احمدی روستای گل در تاریخ 1396/01/27توسط مسئول معاونت تعلیم وتربیت حجه الاسلام خاکی صورت گرفت.

بازدید از حلقات پایگاه شهید جان  احمدی روستای گل در تاریخ 1396/01/27توسط مسئول معاونت تعلیم وتربیت حجه الاسلام خاکی صورت گرفت..

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :