جلسه مربیان شجره طیبه صالحین برگزارشد

جلسه مربیان شجره طیبه صالحین درمکان دفترامام جمعه شهرزهان  برگزارشد

جلسه مربیان شجره طیبه صالحین درمکان دفترامام جمعه شهرزهان  باحضورامام جمعه محترم بخش زهان وبرادرنوروزی وغلامی برگزارشددراین  جلسه ازهمه مربیان که زحمت فراوان می کشند توسط سرمربی محترم حجه الاسلام محمدی امام جمعه بخش تقدیرشد.زهان
زهان4
1زهان

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :