برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه شهرستان نهبندان

برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه شهرستان نهبندان دراردیبهشت ماه ۹۷

برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه  شهرستان نهبندان درروز سه شنبه۹۷/۲/۴درمحل سالن جلسات ناحیه برگزار گردید

ودر این جلسه از تعداد هشت سرمربی  صالحین تعداد هفت نفر حضور داشتند که تعداد پنچ برادروتعداد دونفر خواهر حضور داشتند درابتدا جلسه مدیر تعلیم وتربیت حجت الاسلام کاظمی سیاستهای راهبردی صالحین را در راستای کیفی سازی  حلقات رامطرح ودر ادامه فرماندهی محترم ناحیه جناب سرهنگ شاهوردی بعداز خیر مقدم وخوشامدگویی در رابطه باتبین شعار سال مطالبی را ارائه کردن ودر ادامه سرمربیان محترم ناحیه گزارشی از روند برگزاری حلقات صالحین وکیفی سازی حلقات مطالبی را ارائه کردند ودر پایان هم استادیار محترم  شهرستان  حاجی آقای خزاعی مطالبی در رابطه با  تبین شعار سال  وگفتمان سازی آن در بدنه صالحین ارائه کردند
نهبندان4 نهبندان3 نهبندان2 نهبندان

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :