برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه شهرستان نهبندان

برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه شهرستان نهبندان دراردیبهشت ماه 97

برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه  شهرستان نهبندان درروز سه شنبه97/2/4درمحل سالن جلسات ناحیه برگزار گردید

ودر این جلسه از تعداد هشت سرمربی  صالحین تعداد هفت نفر حضور داشتند که تعداد پنچ برادروتعداد دونفر خواهر حضور داشتند درابتدا جلسه مدیر تعلیم وتربیت حجت الاسلام کاظمی سیاستهای راهبردی صالحین را در راستای کیفی سازی  حلقات رامطرح ودر ادامه فرماندهی محترم ناحیه جناب سرهنگ شاهوردی بعداز خیر مقدم وخوشامدگویی در رابطه باتبین شعار سال مطالبی را ارائه کردن ودر ادامه سرمربیان محترم ناحیه گزارشی از روند برگزاری حلقات صالحین وکیفی سازی حلقات مطالبی را ارائه کردند ودر پایان هم استادیار محترم  شهرستان  حاجی آقای خزاعی مطالبی در رابطه با  تبین شعار سال  وگفتمان سازی آن در بدنه صالحین ارائه کردند
نهبندان4 نهبندان3 نهبندان2 نهبندان

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :