توجیه برنامه های سال۱۳۹۷

جلسه توجیهی برنامه های ابلاغی معاونت تعلیم و تربیت ناحیه سرایان در سال جدید جهت مسئولین محترم تعلیم و تربیت پایگاههای مقاومت حوزه سیدالشهدا و حوزه خواهران نائبه الزهرا(س) آیسک در مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴در محل حسینیه برگزار گردید . …

جلسه توجیهی برنامه های ابلاغی معاونت تعلیم و تربیت ناحیه سرایان در سال جدید جهت مسئولین محترم تعلیم و تربیت پایگاههای مقاومت حوزه سیدالشهدا و حوزه خواهران نائبه الزهرا(س) آیسک در مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴در محل حسینیه برگزار گردید .

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :