برگزاری حلقه سرگروه های خواهر در محل پایگاه مرضیه زهانمرضیه

برگزاری حلقه سرگروه های خواهر شهر زهان و روستاهای پردان و پایهان در محل پایگاه مرضیه زهان

 

برگزاری حلقه سرگروه های خواهر شهر زهان و روستاهای پردان و پایهان در محل پایگاه مرضیه زهان. در این جلسه مربی محترم خانم دیده بان مطالبی را در رابطه با خودشناسی بیان کردند و در پایان هم هر کدام از سرگروه ها گزارشی کلی از نحوه و زمان برگزاری حلقات خود ارائه دادند.

 

مر

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :