حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین استان در حلقه مربیان شهرستان

حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین در حلقه مربیان حوزه شهری

حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین  حجت الاسلام رجبی از حلقه مربیان  حوزه شهری

این دیدار درمورخه97/2/16ساعت 13در محل نماز خانه حوزه حمزه سیدالشهداء صورت گرفت در ابتداءجلسه معاونت تعلیم وتربیت  ناحیه حجت الاسلام کاظمی باعرض خیرمقدم وخوشآمد گویی خدمت مربیان وسرمربی محترم وهمچنین مهمانان استان به ارائه گزارش در رابطه صالحین پرداختن ودر ادامه حجت الاسلام صابری گزارشی از روند تشکیل  حلقه مربیان ارائه کردند ودر پایان هم حجت الاسلام رجبی مطالبی در رابطه با صالحین  مطرح نمودند

سرویس عکس:

حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین در حلقه مربیان  حوزه شهری 1 حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین در حلقه مربیان  حوزه شهری 2
حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین در حلقه مربیان  حوزه شهری 3 حضور مدیریت امور مربیان وسرمربیان صالحین در حلقه مربیان  حوزه شهری 4

اوقات شرعي

1:32 مانده تا اذان ظهر
04:29:50 اذان صبح
06:06:08 طلوع خورشید
13:01:27 اذان ظهر
19:55:43 غروب خورشید
20:15:56 اذان مغرب
اوقات به افق :

ساعت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :