حضور کارشناسان صالحین معاونت تعلیم وتربیت استان

حضور کارشناسان صالحین استانی از شهرستان نهبندان

درروز یکشنبه مورخه۹۷/۲/۱۶تیم بازرسی معاونت تعلیم وتربیت استان

به شهرستان نهبندان حضور یافتن که در این تیم بازرسی حجت الاسلام رجبی  مدیریت امور حلقات مربیان وسرمربیان وهمچنین حجت الاسلام رسولی پور مدیریت حلقات سرگروهها صالحین وبرادر بسیجی آقا حامد بزگرمدیریت  برنامه بودجه حضور داشتن وبه نظارت میدانی از برنامه های صالحین  پرداختن

سرویس عکس:

حضور کارشناسان صالحین استانی از شهرستان نهبندان 1 حضور کارشناسان صالحین استانی از شهرستان نهبندان 2
حضور کارشناسان صالحین استانی از شهرستان نهبندان 3

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :