برگزاری اولین حلقه سرمربیان در سال 1397

اولین حلقه سرمربیان در مورخه1397/02/18بعد از نماز مغرب وعشاءدر محل دفتر امامت محترم جمعه با حضور استادیار محترم صالحین وسرمربیان محترم برگزار شد.

۹:۵۵ ۱۳۹۷/۲/۱۹

اولین حلقه سرمربیان در مورخه1397/02/18بعد از نماز مغرب وعشاء در محل دفتر امامت محترم جمعه با حضور استادیار محترم صالحین وسرمربیان محترم برگزار شد.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :