سرکشی از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه

سرکشی معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه(س) حوزه حضرت فاطمه الزهرا(س)

سرکشی از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه(س) حوزه حضرت فاطمه الزهرا(س)درمورخه 97/2/18توسط مدیریت معاونت تعلیم وتربیت ناحیه حجت الاسلام کاظمی صورت گرفت درابتدا جلسه مربی صالحین  پایکاه خواهر بسیجی اسدی گزارشی از روند برگزاری حلقه صالحین ارائه کردند ودر ادامه هم از سرگروههای حلقه های صالحی …

۸:۳ ۱۳۹۷/۲/۱۹

سرکشی از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه(س) حوزه حضرت فاطمه الزهرا(س)درمورخه 97/2/18توسط مدیریت معاونت تعلیم وتربیت ناحیه حجت الاسلام کاظمی صورت گرفت درابتدا جلسه مربی صالحین  پایکاه خواهر بسیجی اسدی گزارشی از روند برگزاری حلقه صالحین ارائه کردند ودر ادامه هم از سرگروههای حلقه های صالحین تقدیر بعمل آمد

سرویس عکس:

سرکشی معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه س حوزه حضرت فاطمه الزهرا س 1 سرکشی معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه س حوزه حضرت فاطمه الزهرا س 2
سرکشی معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه س حوزه حضرت فاطمه الزهرا س 3 سرکشی معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه س حوزه حضرت فاطمه الزهرا س 4
سرکشی معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از حلقه صالحین سرگروههای پایگاه حضرت خدیجه س حوزه حضرت فاطمه الزهرا س 5

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :