برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی شهرستان نهبندان

برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی در آستانه ماه مبارک رمضان

در روز سه شنبه مورخه۹۷/۲/۲۵ ساعت ۱۸:۰۰در سالن جلسات ناحیه  جلسه ای با حضور تعدادی از قاریان شهرستان به ارائه نظرات وپیشنهادات خود دررابطه با برگزاری جزء خوانی قرآن کریم در محل شهدائ گمنام شهرستان نهبندان  درآستانه ماه مبارک رمضان  پرداختن که باعث  برگزارشدن جلسات از نظر کیفی وکمی شود وباعث جذب جوانا ن ونوجوانان در محا فل قرآنی گردد ودر ابتدا هم کاظمی مدیر دارالقرآن ناحیه مطالبی در رابطه با اهمیت قرآن در زندگی انسانها اشا ر ه نمودند ودر پایان هم جانشین ناحیه   جناب سرگرد بلوریان هم مطالبی را در جهت برگزاری مطلوب جلسات مطرح ودو مدیر از دستگاه های دولتی در این جلسه حضور داشتن حجت ا الاسلا م حسینی مدیر سازمان تبلیغات  اسلامی وهمچنین مهندس بهادری مدیر اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان که آنها هم نکاتی در رابطه با برگزاری  مطلوب جلسات قرآنی مطرح نمودند

سرویس عکس:

برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 1 برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 2
برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 3 برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 4
برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 5 برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 6
برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 7 برگزاری جلسه هم اندیشی با قاریان قرآنی   در آستانه ماه مبارک رمضان 8

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :