حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر

حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر با حضور مسئول محترم تعليم و تربيت ناحيه در مورخه 97/2/26 در محل دفتر امام جمعه آرين شهر برگزار شد

.

 

سرویس عکس:

حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر 1 حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر 2
حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر 3 حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر 4
حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر 5 حلقه مربيان حوزه شهيد بهشتي آرين شهر 6

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :