سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری

سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری توسط معاونت تعلیم وتربیت ناحیه

سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری توسط معاونت تعلیم وتربیت

  سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری در روزدوشنبه مورخه97/2/24توسط معاونت تعلیم وتربیت  حجت الاسلام محمود کاظمی وفرمانده حوزه عشایری آ قای مقیمی صورت گرفت

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :