سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری

سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری توسط معاونت تعلیم وتربیت ناحیه

سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری توسط معاونت تعلیم وتربیت

  سرکشی از حلقه صالحین مربیان حوزه عشایری در روزدوشنبه مورخه۹۷/۲/۲۴توسط معاونت تعلیم وتربیت  حجت الاسلام محمود کاظمی وفرمانده حوزه عشایری آ قای مقیمی صورت گرفت

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :