برگزاری محفل انس با قرآن کریم

برگزاری محفل انس با قرآن کریم همه روزه در ماه مبارک رمضان توسط حلقات صالحین
پایگاه های مقاومت بسیج شاهرخت درمحل مسجدجامع روستا
 

۱۵:۰ ۱۳۹۷/۲/۲۸

برگزاری محفل انس با قرآن کریم همه روزه در ماه مبارک رمضان توسط حلقات صالحین
 پایگاه های مقاومت بسیج شاهرخت درمحل مسجدجامع روستا

سرویس عکس:

برگزاری محفل انس با قرآن کریم 1 برگزاری محفل انس با قرآن کریم 2
برگزاری محفل انس با قرآن کریم 3

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :