حلقه مربيان شجره طيبه صالحين حوزه آل طه سده

حلقه مربيان شجره طيبه صالحين حوزه آل طه سده با حضور مسئول تعليم و تربيت ناحيه در محل نمازخانه حوزه آل طه سده برگزار شد

.

سرویس عکس:

حلقه مربيان شجره طيبه صالحين حوزه آل طه سده 1 حلقه مربيان شجره طيبه صالحين حوزه آل طه سده 2

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :