بازدید معاونت تعلیم وتربیت ناحیه از کلاس طرح جوانه های صالحین

سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت

برگزاری کلاس مشبک سازی برای خواهران بسیج حوزه حضرت رقیه (س)

کلاس مهارتی مشبک سازی در محل پایگاه زکیه در شهر شوسف در حال برگزاری می باشد واین کلاس به درخواست متربیان خواهر حلقات صالحین برگزار گردیده ودر مورخه ۹۷/۲/۲۹توسط مدیر تعلیم وتربیت  حجت الاسلام کاظمی به همرا ه جناب سروان نوفرستی  معاونت فرهنگی ناحیه مقاومت وهمچنین فرمانده حوزه حضرت الرسول باز دید بعمل آمد.

 

سرویس عکس:

سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 1 سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 2
سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 3 سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 4
سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 5 سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 6
سرکشی از کلاس مشبک سازی طرح جوانه های صالحین توسط معاونت تعلیم وتربیت 7

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :