برگزاري هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري

هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري در تاريخ ۹۷/۳/۲درمحل مسجدامام حسين شهرخضري همراه با مراسم ترتيل خواني قرآنوبا حضورمسئول تعليم وتربيت ناحيه برگزارشد

.

سرویس عکس:

برگزاري هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري 1 برگزاري هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري 2
برگزاري هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري 3 برگزاري هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري 4
برگزاري هيات عاشقان ولايت حوزه شهيدباهنرخضري 5

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :