قرارگاه صالحين

جلسه هماهنگي برنامه هاي ابلاغي سال۹۷ برگزار شد

جلسه هماهنگي و رصد برنامه ابلاغي سال۹۷با محوريت جوانه هاي صالحين و سامانه سروش و اشراف و حلقه مربيان در محل سالن جلسات ناحيه در ساعت۹صبح امروز برگزار شد

۱۲:۲۳ ۱۳۹۷/۳/۹

.

سرویس عکس:

جلسه هماهنگي برنامه هاي ابلاغي سال97 برگزار شد 1 جلسه هماهنگي برنامه هاي ابلاغي سال97 برگزار شد 2
جلسه هماهنگي برنامه هاي ابلاغي سال97 برگزار شد 3 جلسه هماهنگي برنامه هاي ابلاغي سال97 برگزار شد 4
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :