حلقه سرمربيان صالحين

حلقه سرمربيان صالحين ناحيه مقاومت بسيج شهرستان قاينات برگزار شد

حلقه سرمربيان ناحيه سپاه قاين باحضوراستاديارشبكه ،سرمربيان،مسئول تعليم وتربيت ناحيه ومسئول امور مربيان استان درمحل نمازخانه ناحيه سپاه شهرستان برگزار گرديد.

۱۴:۲۲ ۱۳۹۷/۳/۸

.

سرویس عکس:

حلقه سرمربيان صالحين ناحيه مقاومت بسيج شهرستان قاينات برگزار شد 1 حلقه سرمربيان صالحين ناحيه مقاومت بسيج شهرستان قاينات برگزار شد 2
حلقه سرمربيان صالحين ناحيه مقاومت بسيج شهرستان قاينات برگزار شد 3 حلقه سرمربيان صالحين ناحيه مقاومت بسيج شهرستان قاينات برگزار شد 4

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :