سرکشی از حلقه ویژه

حجه الاسلام امیری فر مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سرایان پنج شنبه مورخ ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۷ از حلقات ویژه پایگاه ریحانه حوزه خواهران آیسک سرکشی کردند . در این دیدار ، حلقات صالحین خواهر زهرایی و خاکساری حضور داشتند و حجه الاسلام امیری فر ضمن خداقوت و تقدیر و تشکر از زحمات سرگروههای محترمه به خواسته های ایشان …

حجه الاسلام امیری فر مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سرایان پنج شنبه مورخ ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۷ از حلقات ویژه پایگاه ریحانه حوزه خواهران آیسک سرکشی کردند . در این دیدار ، حلقات صالحین خواهر زهرایی و خاکساری حضور داشتند و حجه الاسلام امیری فر ضمن خداقوت و تقدیر و تشکر از زحمات سرگروههای محترمه به خواسته های ایشان  توجه کردند و مطالبی را جهت بهبود کیفیت حلقات بیان کردند .

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :