بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه روستای نصرآباد

در مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه نصرآباد با حضور جناب سرهنگ بشیری ،حجت الاسلام الوانی وحجه الاسلام خاکی صورت گرفت  .

در مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه نصرآباد با حضور جناب سرهنگ بشیری ،حجت الاسلام الوانی وحجه الاسلام خاکی صورت گرفت  .

سرویس عکس:

بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه روستای نصرآباد 1 بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه روستای نصرآباد 2
بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه روستای نصرآباد 3 بازدید از جوانه های صالحین پایگاه ثامن الائمه روستای نصرآباد 5
 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :