خبرخوان

آرشیو "ناحیه قاین"

هیئت یاوران ولایت با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی حجت الاسلام نوفرستی در شهرستان قاین برگزار شد.

هیئت یاوران ولایت با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی حجت الاسلام نوفرستی در شهرستان قاین برگزار شد.

هیئت یاوران ولایت با سخنرانی مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی حجت الاسلام نوفرستی در شهرستان قاین برگزار شد. در ابتدای جلسه پس از استماع صوت دلنشین قرآن کریم توسط قاری شهرستان...

محفل انس با قرآن کریم با حضور استاد سعید طوسی در مسجد غدیر شهرستان قاینات برگزار گردید.

محفل انس با قرآن کریم با حضور استاد سعید طوسی در مسجد غدیر شهرستان قاینات برگزار گردید.

محفل انس با قرآن کریم با حضور استاد سعید طوسی در مسجد غدیر شهرستان قاینات برگزار گردید. در روز دوشنبه مورخ 1395/02/27 محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری ارجمند بین المللی استاد عید طوسی در مسجد غدیر قاین برگزار گردید. در...